Bedrijfsnaam - Bedrijfsboodschap


Om te weten te komen welke begeleiding er wenselijk is, leer ik jou eerst beter kennen in een intakegesprek. Tijdens dit gesprek nemen we de tijd om de zorgen/moeilijkheden in kaart te brengen, maar bespreken we ook wat er goed gaat. Hulpvraag en verwachtingen worden afgestemd. In samenspraak wordt vervolgens bepaald hoe de begeleiding er verder uit zal zien.

In de begeleiding is er afhankelijk van de leeftijd, de interesses en de vaardigheden van het kind, ruimte voor gesprekken, of voor creatieve / speltherapie.
Het kan ook wenselijk zijn om eerst een onderzoek uit te voeren om een beter zicht te krijgen op (de oorzaak van) de problemen die het kind ervaart.

In de loop van de therapie wordt er op regelmatige momenten afgestemd met de ouders, telkens in overleg met het kind / de jongere.
Wat er in de therapie besproken wordt, is vertrouwelijk tussen therapeut en cliënt, tenzij het kind hiervoor zijn toestemming geeft (of tenzij het kind of iemand anders in gevaar zou verkeren). 


Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint