Bedrijfsnaam - Bedrijfsboodschap


Iedereen kan op een bepaald moment in zijn of haar leven te maken krijgen met psychologische moeilijkheden. Soms lukt het niet om deze moeilijkheden op eigen kracht te overwinnen. Op zo'n moment kan professionele hulp voor verlichting zorgen. Als erkend klinisch psychologe en gedragstherapeute, ben ik gespecialiseerd in individuele psychotherapie bij volwassenen. Ik heb ervaring in het behandelen van uiteenlopende klachten zoals depressie, angst, stress (overspanning, burnout), verslaving, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, relationele problemen enzovoort.Tijdens een eerste intakegesprek worden klachten in kaart gebracht en wordt er samen bekeken welke de aangrijpingspunten kunnen vormen voor de verdere gesprekken.
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint