Bedrijfsnaam - Bedrijfsboodschap


Iedereen kan op een bepaald moment in zijn of haar leven te maken krijgen met psychologische klachten. Soms lukt het niet om deze klachten op eigen kracht de baas te kunnen. Op zo'n moment kan professionele hulp voor verlichting zorgen.

Als erkend psychologe ben ik gespecialiseerd in individuele begeleidingen en psychotherapie bij volwassenen en werk ik vanuit een gedragstherapeutisch kader.

U kan bij mij terecht voor problemen zoals depressie, angst (paniek, fobieën), stressgerelateerde klachten (overspanning, burnout), eetstoornissen, verslaving, relationele problemen, gezondheidsproblemen waarbij psychische factoren een rol spelen, persoonlijkheidsproblemen enzovoort. 
Tijdens de begeleiding wordt er niet uitsluitend gefocust op wat niet goed verloopt, maar worden ook sterke kanten in kaart gebracht.
 
Vooraleer er gestart wordt met de eigenlijke begeleiding vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit eerste gesprek zullen uw klachten en verwachtingen in kaart worden gebracht. Er wordt eveneens nagegaan of de nodige hulp geboden kan worden. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan wordt er samen met u naar een passend alternatief gezocht.
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint